Hirurška obrada rana

Rane mogu nastati usled slučajnog ili namernog povređivanja, ili kao posledica nekog patološkog procesa kada se uglavnom radi o tzv. hroničnim ranama. Hirurška obrada rane podrazumeva čišćenje rane i njene okoline korišćenjem sterilnih gaza i dezinfekcionih sredstava, odstranjivanje stranog tela iz rane, odstranjivanje nekrotičnih delova tkiva, ušivanje rane, ukoliko je to potrebno, i previjanje čija učestalost zavisi od vrste rane i drugih faktora.

Naš tim iskusnih stručnjaka