Hirurški pregled

Hirurški pregled je pregled lekara specijaliste opšte i digestivne hirurgije. Pregled lekar započinje razgovorom sa pacijentom koji uključuje i uzimanje anamneze, odnosno istorijskih podataka o tegobama i problemima kod pacijenta i u porodici.
Neizostavni deo pregleda je i opipavanje pacijenta i eliminisanje najčešćih uzroka posećivanja hirurga. Često lekar indikuje ultrazvuk ili dalju dijagnostiku, a po potrebi uključi druge specijalnosti.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka