Pregled interniste

Pregled lekara specijaliste interne medicine je sveobuhvatan pregled koji podrazumeva detaljan pregled celog organizma sa posebnim osvrtom na sisteme unutrašnjih organa kao što su: srce i krvni sudovi, pluća, bubrezi, organi za varenje, žlezde sa unutrašnjim lučenjem. Lekar specijalista interne medicine se bavi proučavanjem, dijagnostikom, lečenjem i prevencijom bolesti unutrašnjih organa. Internista posmatra i leči organizam u celini. Zato redovni godišnji sistematski pregledi interniste predstavljaju prvi i neizbežan korak u prevenciji, ali i kod pojave bilo kog simptoma bolesti. Pregled lekara specijaliste interne medicine obuhvata klinički pregled koji se sastoji iz sledećih elemenata: inspekcija, palpacija, perkusija, auskultacija. Inspekcijom lekar specijalista interne medicine uočava promene posmatranjem (uočavanje prebojenosti kože i vidljivih sluzokoža, pokreta grudnog koša prilikom disanja). Palpacijom se pružaju informacije o drugim sistemima organa (pregled štitaste žlezde, abdomena). Auskultacija predstavlja krucijalan deo pregleda specijaliste interne medicine koji slušanjem stetoskopom analizira disajni šum, patološke promene prilikom udisanja (inspirijuma) i izdisanja (ekspirijuma). U toku pregleda specijalista interne medicine radi pregled svih sistema organa. Pregled obuhvata i pregled stomaka i koštano-zglobnog sistema. Uz ovu vrstu pregleda određuje se i merenje arterijskog krvnog pritiska, elektrokardiografija (EKG) i pulsna oksimetrija (merenje zasićenosti krvi kiseonikom).

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge

Pregled lekara specijaliste interne medicine je sveobuhvatan pregled koji podrazumeva detaljan pregled celog organizma sa posebnim osvrtom na sisteme unutrašnjih organa kao što su: srce i krvni sudovi, pluća, bubrezi, organi za varenje, žlezde sa unutrašnjim lučenjem.

Lekar specijalista interne medicine se bavi proučavanjem, dijagnostikom, lečenjem i prevencijom bolesti unutrašnjih organa. Internista posmatra i leči organizam u celini. Zato pregled interniste predstavlja prvi i neizbežan korak u prevenciji na redovnim godišnjim sistematskim pregledima, kao i kod pojave bilo kog simptoma bolesti.

Kako se izvodi

Internistički pregled se sastoji iz nekoliko etapa:

– Anamneza

Lična anamneza – uzimanje detaljnih podataka od pacijenta o glavnim tegobama, njihovom intenzitetu, trajanju, učestalosti javljanja, dovođenje u vezu sa uzrocima, potom davanje informacija o drugim pridruženim, hroničnim bolestima, ukoliko ih ima, ranijim operacijama i bolničkom lečenju, alergijama, životnim navikama i načinu i uslovima života;

Porodična anamneza – informisanje o genetskoj predispoziciji u užoj porodici za osnovne i najčešće bolesti koje se javljaju u populaciji (visok krvni pritisak, dijabetes, infarkt, šlog, bubrežne, neurološke, duševne bolesti…);

– Klinički pregled

Klinički pregled podrazumeva detaljan pregled celog tela i obuhvata: inspekciju – posmatranje boje kože, sluzokože, disanja, opšteg stava i stanja pacijenta, promena na telu; palpaciju – pipanje poglavine, limfnih čvorova na vratu, štitaste žlezde, trbušnih organa laganim pritiskom preko trbuha, pipanje perifernih pulseva na rukama i nogama; perkusiju i auskultaciju – slušanje srca i pluća stetoskopom, utvrđivanje srčanog rada, ritmičnosti/aritmija i eventualno prisustvo šumova srca kao i analiza disajnog šuma, slušanje crevne peristaltike, pokretanja i pulsiranja velikih krvnih sudova – trbušne aorte.

– Merenje krvnog pritiska, srčane frekvencije – pulsa;
– EKG – elektrokardiografski zapis i tumačenje

Kada se zakazuje

Internistički pregled je neizostavan u prevenciji bolesti i redovnoj kontroli zdravlja svakog pojedinca. Stoga se pregled interniste savetuje najmanje jednom godišnje u okviru sistematskog pregleda, zajedno sa osnovnom ultrazvučnom dijagnostikom i osnovnim laboratorijskim analizama radi kontrole faktora rizika, provere stanja celokupnog organizma, dobijanja adekvatnih stručnih saveta i sticanja zdravih životnih navika.

Takođe bi se na pregled kod specijaliste interne medicine trebalo javiti i kod prisustva sledećih simptoma i znakova:

Bol u grudima, nedostatak vazduha, kratak dah, bol u trbuhu, glavobolja, visok ili nizak pritisak, zamaranje, bolovi u zglobovima, lupanje ili preskakanje srca, pojačano znojenje, otoci ili oticanje nogu, naglo dobijanje ili gubljenje na kilaži, tegobe sa varenjem, mokrenjem…

Specijalista interne medicine obavlja i preoperativne preglede i daje saglasnost za primenu opšte anestezije, prati postoperativni tok.

Internista će u pojedinim slučajevima uputiti na dalju dijagnostiku (UZ, CT, MRI) ili na dodatni specijalistički ili supspecijalistički pregled – kardiologa, endokrinologa, gastroenterohepatologa, reumatologa, nefrologa, hematologa, pulmologa, alergologa, radi utvrđivanja tačne dijagnoze i propisivanja najadekvatnije terapije.

Važne napomene

  • Pregled je detaljan, sveobuhvatan i bezbolan
  • Uobičajeno pregled interniste traje 30 minuta
  • Pregled interniste je osnovni godišnji preventivni pregled. Može se obaviti i kod pojave gotovo bilo kog simptoma bolesti.

Naš tim iskusnih stručnjaka