Opšti preventivni pregled
2.900 RSD
Opšti preventivni zdravstveni pregled obuhvata pregled lekara, merenje krvnog pritiska, saturaciju kiseonika i merenje šećera u krvi. Namenjen je svima, bez obzira na pol, godine i trenutno zdravstveno stanje, a usmeren je na opštu procenu zdravlja uz pomoć osnovnih parametara koji ukazuju na najčešća oboljenja.
Promo cena do 10. septembra

Pregled lekara opšte medicine je skup aktivnosti kojima se definiše opšte stanje pacijenta, na osnovu dobijenih podataka od strane pacijenta - anamneza, fizičkim pregledom i analizom medicinske dokumentacije uradjenih medicinskih procedura. Pregled može biti i preventivnog karaktera.

Šta podrazumeva pregled lekara opšte medicine

Pregled lekara opšte medicine (za pacijenate starije od 18 godina) započinje razgovorom o trenutnom zdravstvenom stanju, ličnoj, porodičnoj i socijalnoj anamnezi, uvidom u prethodnu medicinsku dokumentaciju ako postoji.

Sledi fizikalni pregled pacijenta po sistemima organa, koji podrezumeva inspekciju (posmatranje), palpaciju (opipavanje), perkusiju  i auskultaciju (slušanje) organa.

Auskultacija (slušanje) rada srca i pluća lekar opšte medicine vrši pomoću stetoskopa. Vrši se i merenje krvnog pritiska aparatom, kao i pulsna oksimetrija pomoću oksimetra, koji se postavlja na prst ruke pacijenta. EKG se radi prema indikaciji, na za to predviđenom aparatu. Za preglede uha koristi se otoskop. Sve pobrojane procedure su bezbolne.

Na osnovu anamneze, uvida u medicinsku dokumentaciju i fizikalnog pregleda, lekar opšte prakse daje savet za dodatnu dijagnostiku, preporuku za terapiju i higensko-dijetetski režim. Ukoliko ima potrebe, zakazuje se kontrolni pregled.

Kada se zakazuje pregled lekara opšte prakse

Svaka zdravstena tegoba pacijenta treba da dovede na pregled kod lekara opšte medicine, koji će procenti plan lečenja, preporučiti terapiju i prema potrebi uputiti ga na dodatnu dijagnostiku ili kod drugih lekara specilalista.

Važne napomene za pacijente

– Pregled lekara opšte medicine uobičajeno traje 30 minuta, po potrebi može trajati i duže.
– Nema posebne pripreme pred pregled, pacijent može doneti medicinsku dokumentaciju, ako je poseduje.
– Pacijent nije izložen riziku pri pregledu kod lekara opšte medicine, jer su sve procedure pregleda bezbolne.
– Nakon pregleda ne postoji period oporavka.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Dom zdravlja MediGroup dr Ristić Pariske komune
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi3500 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam