Dečija gastroenterologija

Druga najčečća grupa zdravstvenih problema kod dece su akutne i hronične bolesti probavnih organa i jetre sa žučnim vodovima. Tim vrhunskih stručnjaka iz oblasti pedijatrijske gastroenterohepatologije i nuturicije u mogućnosti je da uspešno odgovori na sve izazove brige o deci sa najsloženijim zdravstvem problemima bolesti organa za varenje, poremećaja ishrane i bolesti hepatobilijarnog sistema. 

Pored ambulatnog i stacionarnog dela Odsek za dečiju Gastroenterohepatologiju Medigroup koristi najsevremeniju endoskopsku jedinicu. Sve manje složene dijagnostičke i terapeutske endoskopske procedure sa obavljaju u analgosedaciji, uz kompletan monitoring koju sprovode iskusni anesteziolozi Opšte bolnice Medigroup. Kompleksne endoskopske intervencije sa rade u opštoj anesteziji u salama hirurškog bloka bolnice.

Pored standardne patologije organa za varenje dece odeljenje za dečiju Gastroenterohepatologiju posebno bavi problemima bolesti jednjaka i želudca. To uključuje kompletnu endoskopsku dijagnostiku (gastro-ezofagusni refluks, eozinofilni ezofagitis, pepticni ulkus želudca i duodenuma), perkutanim gastrostomijama kod dece koja iz bilo kog razloga ne mogu da ostvare unos hrane preko usta, malapsorpcionim sindromima uključujući celijačnu bolest.

Leče se i druge bolesti, kao što su portna hipertenzijia sa ligacijom variksa jednjaka, zapaljenjske bolesti debelog creva (ulcerozni colitis i Crohnova bolest), krvrenja iz debelog creva, rade se i polipektomije. Leče se i deca sa alergijskim bolestima probavnih organa beba, infantilnom anoreksijom, sindromom iritabilnog creva, dispepsijama nepoznatog porekla, hroničnim prolivima nepoznate etiologije,  "floridnim" opstipacijama, hroničnim abdominalnim bolom, hroničniom bolestima jetre i zučnih vodova uključjući i hiperbilirubinemije u svim dobima detinjstva.

U Medigroup ustanovama insistiramo na humanom pristupu prema bolesnom detetu i roditeljima sa puno razumevanja i brige, sprovodjenju svih postupaka svodjenjem bola na minimum, i primeni najmodernijih mera lečenja. 

Informacije i zakazivanje