Dečija kardiologija

U odesku Dečije kardiologije se leče deca od rođenja do uzrasta od 18 godina sa urođenim i stečenim anomalijama i oboljenjima srca i poremećajima ritma. Pored toga, leče se i odrasle osobe sa urođenim anomalijama srca i krvnih sudova, kao i trudnice sa problemima u zdravlju ploda (fetalna medicina). Odsek Dečije kardiologije ima svoj ambulantno-dijagnostički deo i stacionarni deo gde se mogu bolnički lečiti osobe kojima je potrebno lečenje i praćenje efekata terapije.

Dijagnostičke mogućnosti u pedijatrijskoj kardiologiji Medigroup bolnice su izuzetne. Počev od kliničkog kardiološkog pregleda i EKG-a, do primene svih neinvazivnih dijagnostičkih procedura. Noseći deo dijagnostike srca kod dece je ultrazvučni pregled, koji se obavlja na najmodernijom, vrhunskim aparatima koje poseduju mogućnosti primene svih modernih ultrazvučnih metoda. Pored toga, rade se i pregledi kontrastne i transezofagealne ehokardiografije. Fetalna ehokardiografija je posebno razvijena u cilju sagledavanje gradje i funkcije srca ploda. Preglede rade profesori Medicinskog fakulteta u Beogradu koji u pioniri u uvođenju te metode u ovom regionu. 

Pored ultrazvučnih pregleda rade se i takzvana funkcionalna ispitivanja. Radi se i stres ehokardiogrfaija, tj. analiza ponašanja srca u naporu. Pacijentima je na raspolaganju i mogućnost 24h holter monitoringa, kako EKG-a, tako i arterijskog pritiska. 

Posebno smo ponosni i na razvoj pregelda srca mangentnom rezonancom, kako kod urođenih, tako i stečenih bolesti srca. Takav pregled će se raditi na aparatu od 3T, koji je jedini takve vrste u regionu. Moderna dijagnostika magnetnom rezonancom prikazuje srukturu i funkciju srca do najfinijih detalja, a mogućnosti naprednih tehnika su nesagledive.

Lečenje je krajnji cilj svake dijagnostike. U Medigroup bolnici se sprovodi medikamentno lečenje svih oboljenja koje to zahtevaju. U slučaju potrebe za hirurškom ili interventnom kateterizacionom procedurom, pacijenti se prikazuju konzilijumu Univerzitetske dečje klinike u Beogradu, gde se rade ove intervencije.

O zdravlju srca dece se brinu stalno zaposlen pedijatrijski kardiolog, eminentan profesor Medicinskog fakulteta, i nekoliko konsultanata (poznata imena iz oblasti dečje kardiologije), kao i veoma iskusne pedijatrijske sestre.

Informacije i zakazivanje