Pregled lekara specijaliste u cilju sprovođenja imunizacije vakcinom.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi2800 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Neonatologija

Dečija pulmologija sa alergologijom

Dečija kardiologija

Dečija endokrinologija

Dečija gastroenterologija

Dečija neurologija

Dečija hematologija

Dečija psihijatrija