Elektroencefalografija (EEG) je osnovna neurofiziološka metoda, koja registruje moždanu električnu aktivnost preko elektroda koje se postavljaju na poglavinu, u cilju funkcionalnog ispitivanja mozga, pretežno funkcije moždane kore, u kojoj je sedište visoko diferenciranih psihičkih funkcija (kao što su opažanje, mišljenje, pamćenje), ali i motorne (govor, kretanje, pisanje) i čulne funkcije (centri za sluh i vid, za senzibilitet i dr.). Rezultat se dobija u vidu zapisa, koji se naziva elektroencefalogram i koji se tumači kao fiziološki, ili patološki. Obavlja se kod dece uzrasta do prve godine života.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi15000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Nijedan lekar nije pronađen za izabranu ustanovu.

Informacije i zakazivanje

Neonatologija

Dečija pulmologija sa alergologijom

Dečija kardiologija

Dečija endokrinologija

Dečija gastroenterologija

Dečija neurologija

Dečija hematologija

Dečija psihijatrija