Internistički pregledi

Pregled lekara specijaliste interne medicine obuhvata klinički pregled koji se sastoji iz sledećih elemenata: inspekcija, palpacija, perkusija, auskultacija. Inspekcijom lekar specijalista interne medicine, uočava promene posmatranjem (uočavanje prebojenosti kože i vidljivih sluzokoža, pokreta grudnog koša prilikom disanja), a palpacijom se pružaju informacije o drugim sistemima organa (pregled štitaste žlezde, abdomena).

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka