Pregled lekara specijaliste opšte medicine

Pregled lekara specijaliste opšte medicine obuhvata kompletan klinički pregled pacijenta koji se sastoji iz sledećih elemenata: inspekcija, palpacija, perkusija, auskultacija. Inspekcijom lekar specijalista opšte medicine uočava promene posmatranjem (uočavanje prebojenosti kože i vidljivih sluzokoža, pokreta grudnog koša prilikom disanja). Palpacijom se pružaju informacije o drugim sistemima organa (pregled štitaste žlezde, abdomena). Auskultacija predstavlja krucijalan deo pregleda tokom kog se slušanjem stetoskopom analizira disajni šum, patološke promene prilikom udisanja (inspirijuma) i izdisanja (ekspirijuma). U toku pregleda lekar specijalista opšte medicine radi pregled svih sistema organa, pregled obuhvata i pregled stomaka i koštano-zglobnog sistema. Uz ovu vrstu pregleda određuje se i merenje arterijskog krvnog pritiska, elektrokardiografija (EKG), pulsna oksimetrija (merenje zasićenosti krvi kiseonikom) i BMI. Pored fizičkih stanja, prati i psihičko stanje pacijenta i procenjuje potrebu za terapijom.

Naš tim iskusnih stručnjaka