Urološki ultrazvučni preled je neinvazivna bezbona dijanostička metoda kojom se pomoću utazvučog aparata posmataju organi urinarnog trakta: bubrezi, mokraćna bešika, prostata i skrotum kod muškaraca.

Ultrazvučni aparat radi po principu emitovanja talasa visoke frekvence 2-18 MHz iz ultrazvučne sonde. Talasi prolaze kroz tkiva i tečnost, i zavisno od gustine tkiva odbijaju se i varćaju u sondu i formiraju sliku organa urinarnog trakta. Urološki ultrazvučni pregled nema nikakva štetna dejstva na zdravlje pacijenta i može se ponavljati neograničen broj puta. 

Zbog čega se obavlja urološki ultrazvučni pregled

Urološki ultrazvčni pregled se najčešće radi na preporuku urologa ili nefrologa, ali i preventivno jer je često deo sistematskog pregleda za muškarce. Takođe, kod muškaraca kod kojih je u porodici postojao karcinoma prostate savetuje se da nakon 40. godine jednom godišnje obave pregled, a nakon 50. godine svakom muškarcu se savetuje godišnja kontrola.

Simptomi zbog kojih je potrebno uraditi urološki ultrazvuk su i pojava krvi i promena u mokraći, otežano mokrenje, bol u donjem delu stomaka, kao i neplodnost i erektilna disfunkcija.

Kako se izvodi urološki ultrazvuk

Urološki ultrazvučni pregled izvodi specijalista urologije ili radiologije, najčešće kao dopunu specijalističkom pregledu radi preciznijeg postavljanja dijagnoze.

Pacijent je u ležećem položaju, na leđima, ali u određenim segmentima pregleda lekar može zatražiti da se okrene na levi ili desni bok. 

Lekar sondom prelazi preko kože na koju je nanet gel i posmatra organe. Gel je na vodenoj bazi, ne izaziva alergije i lagano se ulanja sa kože. Zavisno od konstitucije pacijenta, lekar ponekad mora da jače pritisne sondu, i ponekad prelazak sondom u regiji pune mokraćne bešike može da bude blago neprijatan. 

Pri urološkom ultrazvučnom pregledu se posmatraju bubrezi, mokraćna bešika, kao i prostata i skrotumi kod muškaraca. 

Ovim pregledom se mogu odrediti veličina i struktura organa i dijagnostikovati promene kao što su: kamen ili cista u bubregu, polipi ili kamen mokaćne beške, uvećanje prostate, tumorske promene na organima i dr.

Kod nekih promena koje se uoče ultrazvučno lekar može savetovati dodatnu dijagnostiku u vidu MSCT ili MRI.

Neposredno nakon pregleda lekar urolog daje izveštaj i savet o daljoj dijagnostici i eventualnoj terapiji.

Priprema za urološki ultrazvuk

Priprema za pregled podrazumeva da par dana pre pregleda ne unosite hranu koja nadima ( grašak, pasulj, kupus, sočivo) . Sat vremena pre pregleda potrebno je popiti 2-3 čaše obične (negazirane) vode i ne mokriti do završetka pregleda. 

U posebnom slučaju ako se radi o merenju ostatka urina posle pražnjenja, lekar će zatražiti da ispraznite mokraćnu bešiku.

Važne napomene za pacijente

- Pregled je bezbolan i bezbedan.
- Odmah nakon pregleda pacijent može da nastavi sa redovnim aktivnostima.
- Pregled uobičajeno traje oko 30 minuta.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija