Oftalmološki pregledi

Pregled lekara specijaliste oftalmologa se obavlja u cilju prevencije, provere vida i dijagnostike problema sa okom. Oftalmološki pregled podrazumeva određivanje vidne oštrine, pregled prednjeg i zadnjeg segmenta oka i merenje očnog pritiska.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka