Reumatološki pregledi

Pregled lekara interne medicine-subspecijaliste reumatologa obuhvata razgovor sa pacijentom – uzimanje anamneze, a zatim obavljanje detaljanog kliničkog pregleda zglobova radi uspostavljanja tačne dijagnoze i ordiniranja adekvatne terapije u lečenju reumatskih bolesti poput degenerativnih i zapaljenjskih bolesti zglobova-artritisa i sistemskih bolesti vezivnog tkiva kao i eventualnog upućivanja na dodatna ispitivanja.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka