Pulmološki pregledi

Pulmološki specijalistički pregled obuhvata detaljan razgovor pacijenta i specijaliste pulmologa - uzimanje anamneze i detaljan klinički pregled (inspekcija kompletnog grudnog koša, potom palpacija grudnog koša i regionalnih limfnih žlezda, nakon toga perkusija grudnog koša i na kraju auskultacija sa stetoskopom - pluća, srca i velikih krvnih sudova vrata). Lekar postavlja dijagnozu, propisuje terapiju i vrši edukaciju pacijenta.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka