Urgentna medicina

Urgentna medicina je grana medicine koja se fokusira na dijagnozu i tretman akutnog oboljenja i povreda koje zahtevaju hitnu medicinsku pažnju. Takođe, urgentna medicina se bavi zbrinjavanjem i stabilizacijom pogoršanja hroničnih bolesti uz pružanje mere kardiopulmonalne reanimacije i toksikologije. Kućne posete kao i transporti rizičnih pacijenata su takođe u opisu posla urgentne medicine.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka