Hematološki pregledi

Pregled specijaliste hematologa se obavlja u cilju dijagnostike urođenih i stečenih poremećaja krvi, poremećaja zgrušavanja krvi i malignih bolesti krvi. Nakon razgovora sa pacijentom lekar sprovodi detaljan klinički pregled, kao i predlog daljih ispitivanja: laboratorijska, ispitivanje koštane srži, limfnih žlezda, ispitivanje hemostaze i koagulacije.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka