Centar za genetičku personalizovanu medicinu

Za veliki i rastući broj bolesti, uključujući česte, otkriva se genetički uzrok ili snažna genetička predispozicija. U većini slučajeva rešenje leži u ranom otkrivanju rizika, prevenciji ili pravovremenom lečenju. Ako ste zdravi i bez prepoznatih rizika, ili sumnjate da su Vam rizici za oboljevanje povišeni na primer zbog pojave bolesti u porodici/familiji, možete se odlučiti za prediktivna i presimptomska genetička testiranja (više stotina bolesti odjednom, uključujući srčane (npr. srčana slabost, aritmije), vaskularne (npr. aneurizme), maligne i druge). Mogu biti uključeni i geni koji govore o individualnoj osetljivosti na lekove (naročito bitno za bolesnike na hemioterapiji ili drugim hroničnim tretmanima) ili geni koji predstavljaju rizik za oboljevanje Vašeg budućeg potomstva.

Opšta bolnica MediGroup obezbeđuje da ova najsavremenija individualizovana i preventivna testiranja budu urađena u renomiranim laboratorijama, iz jednog uzorka krvi, uz što manji utrošak vremena, te uz interpretaciju rezultata od strane kliničkog genetičara sa velikim kliničkim iskustvom. 

Informacije i zakazivanje