Centar za praćenje genetičkih bolesnika i osoba pod rizikom

MediGroup obezbeđuje raznovrsne i najsavremenije usluge genetičke dijagnostike kako za obolele, tako i za zdrave osobe sa i bez prepoznatog rizika. Genetičke bolesti su uglavnom multiorganske, samim time i interdisciplinarne, a slično je i sa genetičkim rizicima otkrivenim kod zdravih osoba.

MediGroup obezbeđuje integrativni pristup „pod jednim krovom“, baziran na individualnom i sveobuhvatnom planu praćenja i lečenja koji se pravi za svaku osobu pojedinačno. Takve planove najčešće pravi i njihovo sprovođenje koordiniše klinički genetičar, kroz razgovor sa pacijentom i porodicom, i komunikaciju sa lekarima drugih specijalnosti. Obezbeđeno je praćenje i lečenje ne samo genetičkih bolesti i simptoma, već i drugih uzgrednih stanja i bolesti poput upalnih, degenerativnih, akutnih infektivnih i drugih, koji se mogu javiti tokom života.

Informacije i zakazivanje