Serologija

Termin serologija je složenica nastala od latinske reči sero, što znači serum i grčke reči logia, što znači nauka. Reč je o medicinskom pojmu koji se koristi da označi nauku o krvnom serumu i njegovoj upotrebi. U praksi ovaj pojam se obično odnosi na medicinsku dijagnostiku antitela u serumu. Reč je o antitelima koja se formiraju kao odgovor na infekciju protiv nekog stranog proteina ili mikroorganizma.

Obično se serološki testovi obavljaju kada se sumnja na infekcije. Testiranjem seruma utvrđuje se prisutnost specifičnih antitela na razne vrste uzročnika zaraznih bolesti (bakterije, virusi, paraziti, gljive).

Za testiranje seruma potrebno je oko 5ml venske krvi koja se drži na sobnoj temperaturi sve do formiranja koaguluma. Nakon toga, uzorak se centrifugira, i serum je spreman za testiranje. Najčešće korišćena serološka metoda je tzv. ELISA test (Enzyme-linked immunosorbent assay).

Laboratorijski paneli po promotivnoj ceni do 15. jula:
Opšti laboratorijski panel - 2.600 rsd
Laboratorijska panel analiza štitaste žlezde - 1.800 rsd
Laboratorijska panel analiza za žene - 3.700 rsd

Informacije i zakazivanje