Mikrobiološka laboratorija

Mikrobiološka laboratorija MediGroup obavlja dijagnostiku zaraznih bolesti iz oblasti bakteriologije, mikologije, parazitologije i virusologije, zavisno koja vrsta patogena je izazivač bolesti. Mikrobiološka obrada uzoraka je osnova svakodnevne dijagnoze i lečenja pacijenata sa zaraznim bolestima. Mikrobiološka laboratorija prima i obrađuje sve vrste uzoraka: urine, briseve, aspirate, punktate, feces, sekrete, koji se dobijaju od bolesnika u Opštoj bolnici Medigroup, kao i sa prijemnih punktova Domova zdravlja u našem sistemu.

Mikrobiološka laboratorija poseduje savremeni aparat VITEK 2 automatizovani sistem. Vitek 2 automatizovani sistem pruža bržu identifikaciju mikoorganizama, uključujući i sledeće parametre: Identifikacija do nivoa vrste, Rezultat antibiotske osetljivosti izražen u MIK-ovima, Interpretacija rezultata u skladu sa EUCAST preporukama (European Committee on Antimicrobial Susceptibilitty Testing). Lekari i osobljepoeduju veliko iskustvo iz oblasti mikrobiologijie i obučeni su u korišćenju najsavremenijih dijagnostičkih metoda za otkrivanje i testiranje infektivnih patogena.

Laboratorijski paneli po promotivnoj ceni do 15. jula:
Opšti laboratorijski panel - 2.600 rsd
Laboratorijska panel analiza štitaste žlezde - 1.800 rsd
Laboratorijska panel analiza za žene - 3.700 rsd