Dečija fizikalna medicina

Kao i kod odraslih, i kod dece se primenjuju razni oblici fizikalnih tretmana. Od najranijeg razvoja pa do puberteta razna su stanja koja mogu roditelja navesti da se obrati za pomoć fizijatru. Koje procedure će biti primenjene za različite dijagnoze određuje stručni tim. Ono što je kod dece specifično jeste njihov brz rast i razvoj koji nas stavlja pred brojne izazove koje treba rešavati nekad i u toku samog tretmana. 

U dečijoj rehabilitaciji najčešće se tretiraju sledeća oboljenja i stanja: Povrede koštano-mišićnog sistema; Deformiteti kičmenog stuba, stopala, kukova i kolena; Kašnjenje u psihomotornom razvoju; Lezije perifernih nerava; Reumatološka oboljenja (artritisi); Porođajne povrede - tortikolis, pleksus brahijalis; Cerebralna paraliza; Daunov sindrom; Westov sindrom...

Informacije i zakazivanje