Testovi koji mogu detektovati probleme sa percepcijom, ili neuropsihološki testovi kojima se ispituju psihološke funkcije, koje su povezane sa određenim moždanim strukturama, ili neuralnim putevima, te se koriste za procenu moždanih oštećenja, ili drugih oštećenja nervnog sistema, na terenu.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Dom zdravlja MediGroup dr Ristić Pariske komune
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi16000 RSD

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam