Pregled specijaliste psihijatra, koji na osnovu intervjua procenjuje emocionalno stanje, proces razmišljanja, kognitivno funkcionisanje, i testiranje realiteta. Na temelju dobijenih podataka i opservacije ponašanja, predlaže modalitet terapije, postavlja dijagnozu i aktivno uključuje pacijenta u proces lečenja.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam