Pregled homeopate je razgovor u kome pacijent izloži sve svoje zdravstvene probleme, fizičke i psihičke. Zatim se prođe kroz fizičko telo, utvrđuje se da li postoji nešto, što je van balansa, na osnovu čega se sklapa mentalno-emotivna slika pacijenta, tj. njegovo psihičko stanje. U razgovoru se upoznaje i sa porodičnim zdravstvenim stanjem, bolestima koje se protežu kroz pacijentovu porodicu. Na osnovu svega ovoga dobija se totalitet simptoma, odnosno kompletna slika zdravstvenog stanja čoveka. Ovakav pristup se naziva holističkim, pošto se čovek posmatra kao celina. Dok se obraća pažnja na delove gde su promene uočljive, ne zanemaruju se delovi tela i psihe na kojima se u datom trenutku ne mogu uočiti nikakve promene, ili se čini da su promene na njima nepovezane sa osnovnim problemom čoveka. Tek na osnovu celokupne slike, i uz dijagnozu, može se odrediti odgovarajuća terapija.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Dom zdravlja MediGroup dr Ristić Pariske komune
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi8800 RSD

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam