Operacija uvećanja dojki

Augmentacija je hirurška procedura kojom se menjaju oblik i veličina grudi, najčešće ugradnjom implanta ili u kombinaciji sa korekcijom viška kože i reoblikovanjem opuštenog žlezdanog tkiva dojki.