Pregled specijaliste hematologa, u cilju dijagnostike urođenih i stečenih poremećaja krvi, poremećaja zgrušavanja krvi i malignih bolesti krvi. Lekar obavlja razgovor sa pacijentom i sprovodi detaljan klinički pregled, kao i dalja ispitivanja: laboratorijska, ispitivanje kostne srži, limfnih žlezda, ispitivanje hemostaze i koagulacije.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi6600 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Nijedan lekar nije pronađen za izabranu ustanovu.

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija