Instrumentom koji se zove anoskop pregleda se samo 10-ak cm završnog creva, odnosno anus i analni kanal, kao završetak  rektuma. Pregled se izvodi ambulantno. Najčeće se time pregledaju hemoroidi, rascepi, fistulozni kanali, polipi i tumori u analnoj regiji.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam