Dečija hirurgija

Odeljenje dečje hirurgije Medigroup zdravstvenog sistema pruža usluge dijagnostike i lečenja hirurških bolesti dece od 0 do 18 godina. Odeljenje dečje hirurgije pruža usluge u oblasti opšte dečije hirurgije, lečenja uroloških i ortopedskih bolesti, bolesti glave i vrata, bolesti grudnog koša, bolesti iz oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije dečjeg uzrasta. Poštujući medicinsku istinu da dete nije “mali čovek” našim pacijentima su na raspolaganju konsultanti i specijalisti iz dečje anestezije, dečje radiologije, dečje fizikalne medicine, psihologije. Magnetska rezonanca od 3T najnovije generacije, omogućava dijagnostiku mnogih dečjih bolesti bez zračenja.

Zaposleni na odeljenju dečje hirurgije Opšte bolnice MediGroupr nastoje da najmlađim korisnicima obezbe srećno, zdravo i bezbrižno detinjstvo.