Klasična hirurška procedura vađenja patološki izmenjenog bubrega, u opštoj anesteziji. Pristup bubregu može biti različit (lumbalni, ili kroz stomak).

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija