Pregled endokrinologa (lekara specijaliste interne medicine, subspecijaliste endokrinologije) je u osnovi internistički pregled, sa posebnim osvrtom na oboljenja koja nastaju kao posledica promene u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem.

Žlezde sa unutrašnjim lučenjem (hipofiza, štitasta i paraštitasta žlezda, endokrini pankreas, nadbubrežne žlezde, polne žlezde) i njihovi produkti (hormoni) regulišu brojne funkcije u organizmu.

U domen endokrinologije spadaju i gojaznost i poremećaji ishrane, poremećaj nivoa lipida, smanjena gustina kostiju (osteoporoza), metabolički sindrom, poremećaj ciklusa spavanja i dr.

Kada se zakazuje pregled endokrinologa

Pregled endokrinologa se najčešće zakazuje po savetu lekara opšte medicine, specijaliste interne medicine ili ginekologa/urologa.

Pregled se može zakazati ukoliko postoje nespecifične i specifične tegobe koje ukazuju na bolest endokrinog  sistema:
- dobijanje ili gubitak u telesnoj masi,
- promene u laboratorijskim nalazima poput povišenog ili sniženog nivoa šećera u krvi, povišenog ili sniženog nivoa hormona štitaste žlezde (TSH, FT3 i FT4 ),
- izmenjeni nalazi holesterola i triglicerida,
- povećana potreba za unosom hrane i tečnosti,
- preznojavanje, dlanovi orošeni znojem,
- lupanje srca, neregulisan krvni pritisak,
- pojava akni, suvoća kože,
- policistčni jajnici, neregularan mestrualni ciklus i drugo.

Najčešća oboljenja koja leče endokrinolozi su: dijabetes, smanjena funkcija štitaste žlezde (hipotireoza) čiji je najčešći oblik je Hashimoto tireoiditis, drugo po učestalosti oboljenje u endokrinologiji, zatim povećana finkcija štitaste žlezde (hipertireoza), neplodnost, i dr. 

Kako izgleda endokrinološki pregled

Pregled subspecijaliste endokrinologije obavlja se u ordinaciji i sastoji se iz više delova.

Prvi deo endokrinološkog pregleda predstavlja uzimanje anamneze - razgovor o trenutnim tegobama, njihovom intenzitetu, učestalosti, o pridruženim oboljenjima, gubitku ili dobijanju u telesnoj masi, ranijim operacijama i oboljenjima u detinjstvu i mladosti, navikama pacijenta (konzumiranje cigareta, alkohola, načinu ishrane, fizičkoj aktivnosti ), uslovima stanovanja i radnom okruženju (dugotrajno sedenje na poslu, izloženost stresu). 

Takođe, lekar će se inormisati i o oboljenjima u bližoj porodici koja mogu biti od značaja (šećerna bolest, kardiovaskularna oboljenja, oboljenja štitaste žlezde, tumori i drugo). 

Zatim se obavlja klinički pregled u smislu inspekcije (posmatranje promena koje su vidljive okom), palpacije (opipavanje štitaste žlezde, limnih čvorova, abdomena), auskultacija (slušanje srca i pluća stetoskopom).

Tokom pregleda obaviće se i merenje telesne težine i visine, određivanje BMI (body mass index), merenje obima struka i kukova, kao i izračunavaje njihovog odosa, merenje krvnog pritiska i EKG zapis. Određivanje ovih parametara je jako važno za procenu trenutnog stanja organizma, kao i za dalje praćenje uspeha terapije.

Ukoliko pacijenti imaju laboratorijske analize (kompletna krvna slika, biohemijske analize, hormoni ) koje su rađene u poslednjih 6 meseci, potrebno je da ih ponesu na uvid lekaru. Ukoliko ih pacijenti nemaju, lekar će dati indikaciju koje analize je potrebno da obaviti, a u skladu sa tegobama.

Endokrinolog će nakon obavljenog pregleda propisati terapiju, dati savet o higijensko-dijetetskom režimu, kao i predlog o daljim dijagostičkim procedurama.

Važne napomene za pacijente

- Pregled endokrinologa uobičajeno traje oko 30 minuta.
- Ukoliko pacijenti poseduju medicinsku dokumentaciju bilo bi dobro da je ponesu na pregled i daju lekaru na uvid.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija