Pulmološki specijalistički pregled obuhvata detaljan razgovor pacijenta i specijaliste pulmologa - uzimanje anamneze, a zatim pulmolog obavlja detaljan klinički pregled (inspekcija kompletnog grudnog koša, potom palpacija grudnog koša i regionalnih limfnih žlezda, nakon toga perkusija grudnog koša i na kraju auskultacija sa stetoskopom - pluća, srca i velikih krvnih sudova vrata). Lekar postavlja dijagnozu, propisuje terapiju i vrši edukaciju pacijenta. Pregled specijaliste pulmologa obuhvata pulsokrimetrijsku analizu koncentracije kiseonika u krvi.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija