Ultrazvuk srca (ehokardiografija) je neinvazivna i bezbolna dijagnostička metoda u kardiologiji, kojom se dobija uvid u kompletno stanje srčanog mišića i srčanih zalistaka. Ultrazvuk srca omogućava da se proceni pumpna funkcija srca i da se precizno izmere dimenzije srčanih šupljina i velikih krvnih sudova.

Zbog čega se radi ultrazvuk srca

Ultrazvuk srca (eho srca) daje informacije o pokretljivosti pojedinih zidova srca, može da ukaže na posledice od srčanog udara, upale srčanog mišića, upale srčane maramice.

Nenadmašan je u proceni funkcije srčanih zalistaka, kao i određivanju stepena promena na njima, u cilju definisanja optimalnog vremena za operaciju srčanih zalistaka.

Pomoću njega može se jasno videti da li postoji nakupljanje tečnosti između dva lista srčane maramice. Od velike je pomoći u određivanju terapije i praćenju efekata na zdravlje bolesnika.

Kada se zakazuje ehokardiografija

Na ultrazvuk srca (ehokardiografiju) pacijenta najčešće upućuje ordinirajući lekar. Pregled se može obaviti i na zahtev pacijenata koji imaju simptome kao što su zamaranje, gušenje, otežano disanje, bolovi u grudima.

Preventivni ultrazvučni pregled srca se zakazuje osobama koje su u visokom riziku od kardiovaskularnih bolesti: stres, genetske predispozicije, pušenje, povišene masnoće, povišen krvni pritisak, dijabetes.

Ehokardiografija se zakazuje pacijentima:

– koji su preležali srčani udar,
– u pripremi za koronarografiju,
– sa upalom srčanog mišića ili srčane maramice,
– sa povišenim krvnim pritiskom,
– problemima za srčanim zaliscima,
– sa prisutnim šumom na srcu,
– koji su imali revakularizaciju srčanog mišića sa by-pass-om,
– operisali ili menjali srčane zaliske,
– sa urođenim i stečenim srčanim manama,
– sportistima.

Kako se obavlja ultrazvuk srca sa kolor doplerom

Pregled se obavlja u ultrazvučnoj ambulanti na aparatu koji se sastoji od ekrana i ultrazvučne sonde.

Ultrazvuk srca se izvodi tako što pacijent legne na levi bok, sa levom rukom ispod glave, jer je u tom položaju srce najbliže zidu grudnog koša.

Lekar postavlja ultrazvučnu sondu na mesto projekcije srca. Iz određenih preseka lekar vrši merenje srčanih šupljina, procenu snage srca kao pumpe, a zatim se rade i doplerska merenja.

Kolor dopler podrazumeva vizualizaciju i merenje protoka preko srčanih zalistaka i procenu njihove funkcije. Na taj način se može ustanoviti eventualno postojanje šumova na srcu.

Važne napomene za pacijente

– Ultrazvuk srca traje u proseku oko 30 minuta.
– Nakon pregleda pacijent dobija detaljan izveštaj sa preporukom za eventualnu dalju dijagnostiku i kontrolu.
– Ne postoji posebna priprema za ovaj pregled.
– Ne postoje potencijalni rizici i opasnosti od pregleda, jer je metoda potpuno neinvazivna.
– Nakon pregleda pacijentu nije potreban oporavak.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija