Pregled kardiologa obavlja lekar specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije u cilju dijagnostikovanja i lečenja bolesti srca i krvnih sudova. Značaj pregleda kardiologa je u tome što može na vreme otkriti pojedina srčana oboljenja, dati adekvatnu terapiju i preporuči dalje načine lečenja srčanih oboljenja.

Kardiološki pregledi se zakazuju i preventivno. Zadatak kardiologa je da ukaže na štetnosti određenih navika kao što su na primer: pušenje cigareta, fizička neaktivnost, povišene masnoće u krvi, povećana telesna težina, itd., koje bi mogle dovesti do razvoja srčanih bolesti ili pak do pogoršanja već postojećih oboljenja.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja kardiološki pregled

Pregled kardiologa se obavlja u cilju prevencije, dijagnostike i lečenja bolesti srca i krvnih sudova.

Ukoliko imate neku od sledećih tegoba može postojati potreba da obavite kardiološki pregled: bol u grudima (stezanje, pritisak) koji može biti sa i bez propagacije – širenja u ruku ili ostale delove grudnog koša, osećaj lupanja srca, preskakanja srca, nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu, otežano disanje, nedostatak vazduha, gubitak daha i osećaj gušenja, malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu, brzo zamaranje, oticanje potkolenica, nadutost stomaka, nemogućnost ležanja na ravnom uzglavlju, gubitak svesti, glavobolja, zujanje u ušima.

Kako se izvodi pregled kardiologa

Pregled se obavlja u kardiološkoj ambulanti. U njemu učestvuje medicinski tehničar/sestra i lekar specijalista interne medicine – kardiolog.

Pregled kardiologa obuhvata:

– anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama
– uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji)
– fizikalni pregled: inspekciju, palpaciju, auskultaciju, merenje krvnog pritiska, EKG zapis i njegovo tumačenje.

Auskultacija (slušanje rada srca i pluća) se obavlja uz pomoć stetoskopa, i jedan je od najznačajnijih delova pregleda interniste kardiologa, jer predstavlja način na koji se može postaviti sumnja na postojanje različitih srčanih oboljenja. Aparat za merenje krvnog pritiska služi za merenje vrednosti arterijskog krvnog pritiska (sistolnog – tzv. gornjeg pritiska i dijastolnog – tzv. donjeg pritiska). Normalna vrednost arterijskog krvnog pritiska iznosi 120/80mmHg.

– savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ultrazvučni pregled srca, rentgensko snimanje, test opterećenja srca, koronarografija, itd.).

Važne napomene za pacijente

– Pregled traje 20 do 30 minuta, po potrebi i duže.
– Ne postoji posebna priprema za pregled kardiologa.
– Pregled je potpuno bezbolan.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam