Ultrazvuk srca na terenu je neinvazivna i bezbolna dijagnostička metoda u kardiologiji, kojom se dobija uvid u kompletno stanje srčanog mišića i srčanih zalistaka. Pregled omogućava da se proceni pumpna funkcija srca, i da se precizno izmere dimenzije srčanih šupljina i velikih krvnih sudova.

Pregled se obavlja u stanu pacijenta na ultrazvučnom aparatu koji je mobilan, portabilan i pogodan za rad na terenu. Sastoji od ekrana i ultrazvučne sonde.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja pregled

Ultrazvuk srca daje informacije o pokretljivosti pojedinih zidova srca, može da ukaže na posledice od srčanog udara, upale srčanog mišića, upale srčane maramice.

Nenadmašan je u proceni funkcije srčanih zalistaka, kao i određivanju stepena promena na njima, u cilju definisanja optimalnog vremena za operaciju srčanih zalistaka.

Pomoću njega može se jasno videti da li postoji nakupljanje tečnosti između dva lista srčane maramice. Od velike je pomoći u određivanju terapije i praćenju efekata na zdravlje bolesnika.

Ultrazvuk srca na terenu je pogodan za pacijente koji su teško pokretni ili nisu uopšte pokretni bilo zbog povrede bilo zbog opšteg teškog stanja i nisu u mogućnosti da dođu u zdravstvenu ustanovu.

Ultrazvuk srca najčešće indikuje ordinirajući lekar. Pregled se može obaviti i na zahtev pacijenata koji imaju simptome zamaranja, gušenja, otežanog disanja, bolova u grudima.

Preventivni ultrazvučni pregled srca se zakazuje osobama koje su u visokom riziku od kardiovaskularnih bolesti: stres, genetske predispozicije, pušenje, povišene masnoće, povišen krvni pritisak, dijabetes.

Pregled se zakazuje pacijentima:

– koji su preležali srčani udar,
– u pripremi za koronarografiju,
– sa upalom srčanog mišića ili srčane maramice,
– sa povišenim krvnim pritiskom,
– problemima za srčanim zaliscima,
– sa prisutnim šumom na srcu,
– koji su imali revakularizaciju srčanog mišića sa by-pass-om,
– operisali ili menjali srčane zaliske,
– sa urođenim i stečenim srčanim manama
– pacijenti koji su u oporavku od teže forme Covid infekcije

Kako se izvodi pregled

Pregled se izvodi tako što pacijent legne na levi bok, sa levom rukom ispod glave, jer je u tom položaju srce najbliže zidu grudnog koša. Lekar postavlja ultrazvučnu sondu na mesto projekcije srca. Iz određenih preseka lekar vrši merenje srčanih šupljina, procenu snage srca kao pumpe, a zatim se rade i doplerska merenja. Doplerska merenja podrazumevaju merenje protoka preko srčanih zalistaka i procenu njihove funkcije. Na taj način se može ustanoviti eventualno postojanje šumova na srcu.

Važne napomene za pacijente

– Pregled u proseku traje oko 30 minuta.
– Nakon pregleda pacijent dobija detaljan izveštaj sa preporukm za eventualnu dalju dijagnostiku i kontrolu.
– Ne postoji posebna priprema za ovaj pregled.
– Ne postoje potencijalni rizici i opasnosti od pregleda, jer je metoda potpuno neinvazivna.
– Nakon pregleda pacijentu nije potreban oporavak.

Mesto pregleda