Pregled homeopate je razgovor u kome pacijent prvo izloži sve svoje zdravstvene probleme, fizičke i psihičke. Zatim se prođe kroz fizičko telo, utvrđuje se da li postoji još nešto, što je van balansa, na osnovu čega se sklapa mentalno-emotivna slika pacijenta, tj. njegovo psihičko stanje. U razgovoru se upoznaje i sa porodičnim zdravstvenim stanjem, tj. bolestima koje se protežu kroz pacijentovu porodicu. Na osnovu svega ovoga dobija se tzv. totalitet simptoma, odnosno kompletna slika zdravstvenog stanja čoveka. Ovakav pristup se naziva holističkim, pošto se čovek posmatra kao celina. Dok se obraća pažnja na delove gde su promene uočljive, ne zanemaruju se delovi tela i psihe na kojima se u datom trenutku ne mogu uočiti nikakve promene, ili se čini da su promene na njima nepovezane sa osnovnim problemom čoveka. Tek na osnovu celokupne slike, i uz dijagnozu, može se odrediti odgovarajuća terapija. Pregled se obavlja na terenu.

Mesto pregleda